Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Suuntana100 Jäsen ja kontaktirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suuntana100 ry
Verkkosivut:
suuntana100.fi , minuuttiveto.fi
Osoite: Retulantie 360 13800 Katinala …
Puh. 040 5597031
Sähköposti: suuntana100@suuntana100.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Terttu Häkkilä
Osoite: Retulantie 360 13800 Katinala …
Puh. 040 5597031
Sähköposti: terttu.hakkila@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä, yhteistyökumppaneista ja kontakteista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseksi sähköpostilistoille kirjatuille henkilöille. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja talletetaan tiedottamista varten Mailchimp-sähköpostijärjestelmään sekä Suuntana100 ry:n tiedostoihin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot: postiosoite, puhelin ja sähköposti
  • Jäsenyystiedot: jäsentyyppi, jäsenen syntymäaika, rooli, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta
  • Jäsenmaksutiedot: laskutukset ja maksusuoritukset
  • Lisätiedot: osallistumiset tapahtumiin, muistiinpanoja tapaamisista

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan jäsenliittymislomakkeista, nettiyhteydenotoista, tapahtumissa ja tilaisuuksissa kerätyistä lomakkeista, tapaamisissa saaduista yhteystiedoista ja esim. yhdistysten nettisivuilla julkaistuista yhteystiedoista.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot talletetaan vain sähköisessä muodossa. Mahdolliset tulosteet hävitetään välittömästi käytön jälkeen polttamalla ne.

Sähköinen jäsen- ja kontaktirekisteri sijaitsee Suuntana ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Yhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Sähköinen jäsen- ja kontaktirekisteriä ylläpidetään ja käytetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin Mailchimp-sähköpostijärjestelmässä. Yhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä sähköpostilla asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.