Kaikkien ei tarvitse haastaa itseään yhtään enempään – Kannustamme silti osallistumaan kampanjaamme!

Monet tapaamistamme ikäihmisistä eivät ole kokeneet MinuuttiVeto Haasteen tekemistä itselleen tarpeelliseksi. Olemme kuulleet ja itsekin havainnoineet monenlaisia perusteluja, joista mielellämme hyväksymme ainakin seuraavanlaisia

 • He ovat jo jopa lapsesta asti urheilleet ja liikkuneet pitäen erinomaista huolta kunnostaan eri ikävaiheisiin sopivilla tavoilla. Näin toimintakyky säilyy tai on säilynyt hyvänä pitkälle vanhuusvuosiin asti.
 • Monet osallistuvat vuodesta toiseen erilaisiin jumppa-, jooga-, tanssi- ja kuntoliikuntaryhmiin tai joukkuepeleihin, joissa yhdessä liikkuen joka kerta kiritetään mukana olijoita venymään parhaaseensa.
 • Osalle liikkuminen luonnossa ja hyötyliikunta pihapiirissä tuo riittävästi ja monipuolisesti haasteita, jotka varmistavat peruskunnon, lihaskunnon ja tasapainon säilymisen.
 • Vapaita vuosia viettävistä löytyy henkilöitä, joiden kilpailunhalu ja voitontahto eivät sammu, vaan he haluavat osallistua kovaakin harjoittelua ja valmistautumista vaativiin tempauksiin ja esim. aikuisurheilukisoihin.
 • Tunnemme myös henkilöitä, joiden aamu- ja arkirutiineihin sisältyy heille tavaksi tulleita jumppa-, venyttely-, joogatuokioita tai kotiin hankituilla liikuntavälineillä tehtäviä harjoituksia. Heillä oma keho ja tavat kutsuvat liikkumaan!
 • Olemme saaneet lukea myös huikeita tarinoita vammautumisistaan huolimatta itseään kuntouttaneista ja kuntouttavista ja sairauksiensa kanssa elämässään suorituskykyjensä rajoilla selviytyvistä ihmisistä. He toimivat meille kannustavina esimerkkeinä mottomme ”niin hyvin kuin suinkin” mukaisesti. Suuri arvostuksemme kaikille näille ihmisille!

  Kannustamme kaikkia, jotka eivät koe itsensä haastamista tarpeelliseksi, osallistumaan MinuuttiVeto Kampanjaan maksamalla itse määrittelemänsä osallistumismaksun ja edistämään ikääntyvien toimintakykyä ja juniori/senioriurheilua ja senioriliikuntaa.
 • Kampanja on nyt tauolla. Käynnistämme sen uudelleen kun Korona-pandemia helpottaa!

  MinuuttiVeto Haastekampanjan takana on kuitenkin ajatus, että monet meistä voisivat sittenkin välittää vähän enemmän itsestään varmistaakseen toimintakykynsä mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Ihmisten elinikä pitenee Suomessa hyvää vauhtia ja yhä useammalle voi käydä niin, että elääkin jopa 100 vuotiaaksi. Yhteiskunnan ja muiden välittämisen tasosta emme voi olla aivan varmoja. Niinpa rohkaisemme kaikenikäisiä tekemään oman MinuuttiVeto Haasteensa. Pienikin parannus jossain asiassa voi olla merkityksellinen. Keksi itsellesi sopiva haaste ja osallistu! Samalla voit ohjata itse määrittelemäsi osallistumismaksun
  juniori/senioriurheilua tai senioriliikuntaa edistävään toimintaan!

  Suuntana100 niin hyvin kuin suinkin
  Toimintakyvystämme välittäen ja itseämme haastaen

  Suuntana100 ry Terttu Häkkilä
  Uintihaasteeni löytyy täältä!

Linkit:

”Kaada itse kahvisi” https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006420149.html?share=83c23b30b5be8a7e4b246fcfaea6d2a5

Vanhuksista ei välitetä https://yle.fi/uutiset/3-11190389

FightBack Pekka Hyysalo http://www.fightback.fi/

Paraurheilusta https://www.paralympia.fi/

Aikuisurheilusta https://www.saul.fi/

Aivo/selkäydin vammaisen Jukka Stoltin Suuntana100 Onnistumistarina