Suuntana100 ry:n rooli kampanjassa

Suuntana100 ry on vapaita vuosia viettävien netti- ja somepohjainen hyvinvointiyhteisö.

Suuntana100 ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toimintaa johtaa yhdistyksen perustaja Terttu Häkkilä vapaaehtoistyönä.

MinuuttiVeto Haastekampanja on Suuntana100 ry:n vuoden 2020 pääaktiviteetti, jolla halutaan edistää eläkeikäisten toimintakykyä ja hyvinvointia mottomme ”niin hyvin kuin suinkin” mukaisesti. Kampanjan teemaksi on nostettu ”itsestä välittäminen ja itsemme haastaminen”.

Kampanjaan etsitään mukaan kumppaneita, joiden kanssa voidaan nuoriso/senioriurheilua ja senioriliikuntaa edistävillä toimilla vaikuttaa ikäihmisten toimintakykyyn pitkällä ja lyhyemmällä aikavälillä. Vanhuuden hyvä kunto ja liikunnallisuus saavat pohjan jo nuoruuden urheilu- ja liikuntaharrastuksista, joten siitä on hyvä aloittaa. Tämä on käynyt selvästi ilmi Suuntana100 ry:n tuottamista Onnistumistarinoista. Kampanjaa rahoitetaan haasteista kerättävillä osallistumismaksuilla, joita käytetään kampanjan toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin ja kumppaneiden kanssa toteuttaviin toimiin ja tapahtumien järjestämiseen.

Kampanjaan mukaan lähteviä haastajia Suuntana100 ry tukee mm.

  • aktivoimalla erilaisin markkinointikeinoin ihmisiä haastamaan itseään
  • julkaisemalla haasteita minuuttiveto.fi sivuilla ja Facebookissa
  • kirjoittamalla haastajia motivoivia blogikirjoituksia
  • julkaisemalla Suuntana100 Onnistumistarinoita esimerkeiksi sopivista aikuisurheilijoista
  • vierailemalla kumppaniorganisaatioissa ja eläke- ja terveysjärjestöissä ja kannustamassa heitä mukaan Haastekampanjaan
  • järjestämällä haasteiden suorittamiseen liittyviä tapahtumia onnistumisten varmistamiseksi. MinuuttiVeto Haastekampanja kunnioittaa Suuntana100 ry:n arvoja välittäminen, myönteisyys, kannustaminen, uteliaisuus ja vapaus. Esim. itsestä välittämisen merkitys vain korostuu silloin, jos yhteiskunta ei pysty välittämään nopeasti kasvavasta ikäihmisten joukosta. Varminta on itse tehdä parhaansa ja sitten toivoa, että hoivaa ja huolenpitoa riittää mahdollisimman monille tarvitseville.

Suuntana100 niin hyvin kuin suinkin

Toimintakyvystämme välittäen ja itseämme haastaen

Suuntana100 ry

Lisätietoa suuntana100.fi ja minuuttiveto.fi -sivuilta